КАКВО Е СПОДЕЛЕНО ПЪТУВАНЕ

"Споделено пътуване" вярва, че да пътуваш може да бъде евтино, зелено и забавно. Като споделяте пътуването си, Вие пестите гориво и пари, намалявате вредните емисии и се запознавате с нови приятели.
 

Присъединете се към нас, така Вие осигурявате глътка въздух на Земята!
 

Сайтът е напълно безплатен!

Условия за ползване

прочетете>>


Support Wikipedia

1. Вашите отношения с spodeleno-patuvane.com

"Потребител" е всеки, което ползва Услугите, предоставяни в уебсайта spodeleno-patuvane.com
Ирида Дизайн ООД е собственик и всички опълномощени да действат от името на собственика.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между всеки един от потребителите на сайта, който се е регистрирал по съответния ред от една страна и „Ирида Дизайн”ЕООД като оператор на интернет сайта


2. Приемане на условията

2.1 За да използвате услугите, първо трябва да приемете условията. Не можете да използвате услугите, ако не приемете условията.

2.2 Можете да приемете условията, като кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията или съгласието си с тях.

2.3 Не можете да използвате услугите и да приемете условията, ако (a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила, или (б) ви е забранено да използвате услугите по законите на Република България или други страни, включително страната, в която живеете или от която използвате услугите.


3. Предоставяне на услугите от страна на spodeleno-patuvane.com

3.1 Услугите които сайта предоставя могат да бъдат променяни и подобрявани, без да бъдете предварително известявани.

3.2 Собственика може да пеустанови услугата на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това.


4. Използване на услугите от ваша страна

4.1 За да използвате определени услуги, от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си. Вие приемате, че  информация, която предоставите, ще бъде винаги вярна, точна и актуална.

4.2 Вие приемате да използвате услугите само за цели, позволени от действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи.

4.3 Вие приемате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства.

4.4 Вие приемате, че няма да се провеждате никаква дейност, която  възпрепятства услугите.

4.5 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че spodeleno-patuvane.comне носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците от всяко подобно нарушение.


5. Защита на вашите пароли и профил

5.1 Вие приемате и носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил който ползвате.

5.2 Вие  носите цялата отговорност за всички действия, които се извършват през вашия профил.


6. Вашата лична информация и нейната поверителност

6.1 spodeleno-patuvane.com събира информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил и/или описанието в обявите.

7. Съдържание в услугите

7.1 Вие разбирате,ялата информация, която можете да използвате като част от услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от лицето, което е източник на това съдържание. По-нататък цялата тази информация е наричана „Съдържание“.

7.2 spodeleno-patuvane.com си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, изменя, отхвърля или премахва всяко или която и да е част от съдържанието от всяка услуга.

7.3 Вие разбирате, че с използването на услугите можете да видите съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение използвате услугите на свой риск.

7.4 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че spodeleno-patuvane.com не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас съдържание при използването на услугите и за последиците от вашите действия (включително всички загуби или щети, понесени от spodeleno-patuvane.com) при това.


8. Ограничение на отговорността

8.1 По силата на общите разпоредби spodeleno-patuvane.com не носи отговорност пред вас за  всички косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от вас.

 

 

  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД